Utskiftninger ved nuntiaturet i Stockholm

Sekretær ved Det apostoliske nuntiatur i Stockholm, msgr. Rolandas Makrickas, er av pave Frans utnevnt til rådgiver ved Det apostoliske nuntiatur i Washington, USA. Msgr. Makrickas forlater Stockholm den 8. august.

Den hellige far har samtidig utnevnt msgr. Gianfranco Gallone, inntil nå ved Det apostoliske nuntiatur i India, til rådgiver ved nuntiaturet i Stockholm. Msgr. Gallone ankommer Stockholm den 2. august.

Gianfranco Gallone ble født den 20. april 1963 i Ceglie Messapica, Italia, og ble presteviet den 3. september 1988 for bispedømmet Oria. I 2000 fullførte han sin doktorgrad i kirkerett, med spesialisering i internasjonal rett, ved det pavelige Lateranuniversitet i Roma.

Msgr. Gallone har virket ved Det apostoliske nuntiatur i Mozambique (2000-2004), nuntiaturet i Israel og Kypros og Den apostoliske delegasjon til Jerusalem (2004-2007), nuntiaturet i Den Slovakiske republikk (2007-2010) samt nuntiaturet i India (2010-2013).

Han snakker italiensk, engelsk, portugisisk og spansk.