Katolske temadager hos dominikanerne

St. Dominikus kloster og Katarinahjemmet arrangerer denne høsten katolske temadager. Foredragene går over tre lørdager fra kl. 11:00-14:00, og finner sted i møtelokalet på Sta. Katarinahjemmet.

Katolske temadager