Kirken har fått en ny diakon

Etter diakonvielsenDen 28. august 2013 ble Øystein Lund viet til diakon av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Lund er gift med Helene og har to barn, William og Fredrik. Han var tidligere luthersk prest, men ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 2009. Den hellige Stol har gitt tillatelse til at han blir ordinert til diakon og prest. I sin preken kom biskop Eidsvig inn på at ikke bare Roma, men også diakonkandidatens kone måtte spørres til råds:

- Du må ikke bare ha det troende folks støtte. Du er en gift mann, og jeg har over lengre tid sett at Helene ikke bare gir sitt samtykke til at du mottar sakramentet, men hun ser det som et absolutt gode for Kirken og for deg og derfor for din familie – i denne rekkefølge – og hun får tilslutning fra William og Fredrik.

En av sønnene, Fredrik, bidro også med vakker sang i liturgien; César Francks Panis Angelicus.

Fra 1994 har Øystein Lund vært ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) innenfor faget Det gamle testamente og han vil fortsette å virke der. Staben ved MF var rikelig representert i messen, sammen med mange av Lunds venner fra Den norske kirke. På mottagelsen etter ordinasjonen holdt MFs rektor Vidar Haanes en tale der han understreket Lunds kvaliteter som lærer og at "vi opplever ikke at vi mister deg, men vil fortsatt få nyte godt av dine evner".

Annen lesning i messen var diakonen Filips møte med den etiopiske hoffmannen i Apostlenes gjerninger kapittel 8, og biskop Eidsvig tok utgangspunkt i denne for å belyse en diakons identitet og virke:

Der er to setninger som er viktigere enn de andre (1): Og Ånden sa til Filip: Gå bort til denne vogn og hold deg nær ved den! Ånden taler til Filip, og Filip hadde innstilt sin oppmerksomhet på hva Gud ville si ham. Ånden vil få enhver i tale som vil gjøre Kristi gjerning. Viljen til å høre er ikke sikret i diakonvielsens sakrament eller noe annet sakrament, for den saks skyld. Også her må vi samarbeide med nåden. Den gode vilje er imidlertid forutsetningen for at diakonen virkelig kan gjøre Guds gjerning. Hvis vi belager oss på å handle ut ifra egen dømmekraft og inspirasjon, kan vi utgjøre en fare for dem vi er satt til å hjelpe.

(2) Filips spørsmål til etiopieren: Skjønner du hva du leser? Her forutsetter han at den søkende har et viktig spørsmål, men han lar etiopieren selv uttrykke det. Han overtar ikke hans inspirerte søken efter Gud; han tilbyr seg å ledsage den. Igjen, ved etiopierens gjennombrudd holder Filip fast ved at det er den søkende som skal beholde initiativet. Filip sier ikke at etiopieren skal døpes; han gjør det mulig for ham å spørre – og han legger ikke hindringer i veien for dette. Så bekjenner dåpskandidaten sin tro, og Filip døper ham. Filip har fullført sin oppgave, men fortsetter å forkynne evangeliet.

Utover dette vet vi ikke meget, men du kan neppe få en mer kortfattet og effektiv instruks for ditt oppdrag som diakon. Lytt til Den hellige ånd; hør hva folk sier til deg; hjelp dem; legg ikke hinder i deres vei. Vi ber for deg idag og for den kirke du skal tjene, at du blir til velsignelse.

Måtte Filip, Stefanus, Laurentius, Frans av Assisi og alle hellige diakoner følge deg med sin forbønn.

Se flere bilder.