Sr. Marie-Françoise Toublanc 60-årsjubileum for klosterløfter

Sr. Marie-Françoise Toublanc.jpgSøndag 25. august 2013 feirer søster Marie-Françoise Toublanc OP sitt 60 års-jubileum med klosterløfter. Hun er blant klosterets grunnleggere, trådte inn i Lourdes i 1951 og kom til Norge i 1958.

Vi takker sr Marie-Françoise for hennes utholdenhet og trofasthet og vi anbefaler henne til deres forbønn.

Dagen feires med koncelebrert høymesse kl 10:00 i klosterets kapell. Pater Ellert Dahl OP holder preken.

Alle er velkommen til å feire takksigelsesmessen sammen med oss og være med på en enkel mottagelse i klosteret etterpå.

Søstrene i Lunden kloster