Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Våpenskjold Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 15. august 2013 foretatt følgende utnevnelser:

 • P. Arne Marco Kirsebom SS.CC utnevnes til sogneprest i Mariakirken menighet på Stabekk fra 16. september 2013. Han løses 1. september 2013 fra sitt embede som sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.
 • P. Wojciech Kotowski SS.CC utnevnes til kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk fra 16. september 2013. Han løses 1. september 2013 fra sitt embede som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.
 • P. Krzysztof Wanat SS.CC utnevnes til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo, og får ansvar for polsk sjelesorg i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo, fra 1. september 2013. Han løses samme dato fra sitt embede som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.
 • P. André-Marie Le Thien Vinh får ansvar for vietnamesisk sjelesorg i Vår Frue menighet i Porsgrunn fra 15. august 2013.
 • P. Janusz Zakrzewski løses fra og med 15. august 2013 fra sine embeder som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo, og som rektor for Sta. Elisabethsøstrene i Oslo, for å ta fatt på sine oppgaver i Mariakirken menighet på Lillehammer.
 • P. Stanisław Chomicz OFM utnevnes til kapellan med hovedansvar for polsktalende katolikker i St. Laurentius menighet i Drammen fra 1. september 2013. Han løses fra samme dato fra sine oppgaver som sjelesørger for polsktalende katolikker i Lillestrøm.
 • P. Antoni Skrobis OFM utnevnes til kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger fra 1. oktober 2013. Han løses fra samme dato fra sine oppgaver som sjelesørger for polsktalende katolikker i menighetene i Jessheim, Hamar, Lillehammer og Kongsvinger.
 • P. Ragnar Leer Salvesen utnevnes til sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn fra 16. oktober 2013. Han løses 15. oktober 2013 fra sitt embede som sogneprest i St. Torfinn menighet i Hamar.
 • P. Clement Inpanathan Amirthanathan løses fra 15. oktober 2013 fra sitt embede som sogneadministrator i Vår Frue menighet i Porsgrunn for å kunne tre inn i full stilling som sogneadministrator i St. Frans menighet i Larvik.
 • P. Tan Peter Duc Do OFM utnevnes til sogneadministrator i St. Torfinn menighet i Hamar fra 1. november 2013.
 • P. Piotr Gąsior utnevnes til kapellan i St. Paul menighet i Bergen fra 1. september 2013.
 • P. Piotr Gwiżdż utnevnes til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, og får ansvar for polsk sjelesorg i St. Magnus menighet på Lillestrøm, fra 1. september 2013.
 • P. Paweł Wiech SS.CC utnevnes til sogneadministrator i Sta. Teresia menighet på Hønefoss, og St. Thomas kapelldistrikt i Valdres, fra 1. september 2013.

signatur.gif

+ Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo
av Mats Tande publisert 17.08.2013, sist endret 28.08.2013 - 14:39