Velkommen til fest hos St. Josephsøstrene

17. august feirer sr. Andrea Kampshoff og sr. Valborg Osterhus sin 60 års ordensprofess.

Vi feirer høymessen kl. 11.00 i Kristi Konge kapell på Grefsen, Glads vei 23, 0489 Oslo. Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg er hovedcelebrant.

Etter messen er det mottagelse i søstrenes dagligstue på Grefsen.

Alle er hjertelig velkommen!

Melding fra St. Josephsøstrene