Beniamino Stella ny prefekt for Kleruskongregasjonen

nullVatikanet, 21.9.2013 (KAP) – Pave Frans utnevnte lørdag den 21. september erkebiskop Beniamino Stella (72), frem til nå leder for Vatikanets diplomatskole, til ny prefekt for Kleruskongregasjonen. Denne kurieavdelingen er som en slags personalavdeling ansvarlig for størstedelen av de rundt 280 000 katolske sekularprestene i verden.

Den nåværende prefekten, kardinal Mauro Piacenza (69), utnevnte paven til storpønitentiar, det vil si leder for det apostoliske pønitentiari, en av de høyeste domstoler i Den katolske kirke som blant annet tar seg av spørsmål om avlat. Denne posten regnes som ærefull, men mindre innflytelsesrik. Piacenza overtar etter den portugisiske kardinalen Manuel Monteiro de Castro (75), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. Dette er første gang pave Frans bytter ut en prefekt for en kongregasjon, de mest innflytelsesrike posisjonene etter kardinalstatssekretæren. Samtidig bekreftet paven i sine embeter prefektene for Troslære- og Misjonskongregasjonene, erkebiskop Gerhard Ludwig Müller og kardinal Fernando Filoni.

Norditalieneren Stella har siden 2007 ledet utdannelsen av de kommende diplomatene for Den hellige stol. Tidligere har han blant annet vært pavelig nuntius på Kuba fra 1992 til 1999. I denne tiden forberedte han det historiske besøket fra den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) på den kommuniststyrte øya.

Det har i lengre tid vært spekulert i en avløsning av kardinal Piacenza som prefekt for Kleruskongregasjonen. Han regnes som å stå den avgående kardinalstatssekretæren Tarcisio Bertone nær, som den 15. oktober blir avløst av erkebiskop Pietro Parolin.

Samtidig utnevnte paven erkebiskop Lorenzo Baldisseri (73), til nå sekretær for Bispekongregasjonen og kardinalkollegiet, til ny generalsekretær for Verdensbispesynoden. Der etterfølger han den kroatiske titularerkebiskopen Nikola Eterovic, som ble utnevnt til pavelig nuntius i Tyskland. Pave Frans har uttalt at han vil styrke bispesynoden som kollegialt ledelsesforum i Den katolske kirke. I det nylige intervjuet med Civiltà Cattolica beklaget han også at møteformen til nå har vært for rigid og ytret ønske om en mer åpen atmosfære i bispeforsamlingen. Synodene med biskoper fra hele verden har bare rådgivende funksjon og ingen beslutningsmyndighet.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)