Katolsk Forum, St. Hallvard

Onsdag 25. september starter vi igjen med Katolsk forum i St. Hallvard menighet.

Kveldens tema er:

"Kampen om ekteskapet og barnet"

Innleder er Øivind Benestad, teolog og leder for organisasjonen "MorFarBarn", medlem av den internasjonale organisasjonen ”Open doors”, delegat til kirkemøte i Agder bispdømme.

Norge har vedtatt en lov om kjønnsnøytrale ekteskap. Hvilke resultater ser vi av dette etter ca 4 år?

Loven åpner adgang for at ikke bare ektepar kan få barn. Er det en rettighet å kunne skaffe seg barn - også innefor ekteskapet?
Surrogati er en av mange muligheter i dag. Hva er det og hvilke problemer gir dette? Hvilke etiske refleksjoner har vi rundt barnets rettigheter?

Vi begynner med messe kl 18:00 og fortsetter i menighetssalen etter messen. Det blir servering av kaffe og kaker før vi starter innlegget ca. kl 19.00.

Sett av kvelden - alle er hjertelig velkomne.

Melding fra St. Hallvard menighet