Katolsk Forum i Asker og Bærum 3. november: ”På sporet av Olav den hellige”

Stammer benet i St. Olav domkirke fra Olav den hellige? Funn fra undersøkelser som tyder på at relikvien er ekte.

Øystein Morten presenterer funnene på Katolsk Forum i Asker og Bærum søndag 3. november 2013 kl. 12.30 i menighetssalen, Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk.