Maristene inviterer til éndagsseminar

Lørdag 5. oktober er det maristenes éndagsseminar i St. Josephrettrettsenter, Gladsvei 23, på Grefsen fra kl. 10.30 til kl. 17.00.

Temaet er "Maristspiritualitet i møte med dagens sekularisering i England" ved den engelske legmaristen Patricia O'Connor.

Messe kl. 16.00 med opptak av legmarister.

Pga lunchen er det bindende påmelding til Annefi Torp innen fredag 4. oktober, tlf 41256888, epost: annefi.torp@gmail.com 

Velkommen!