Vellykket Roma-valfart

I forbindelse med Troens år foreslo daværende pave Benedikt XVI at de troende som har mulighet reiser på valfart til Roma. Biskop Eidsvig og biskop Grgić inviterte derfor til en nasjonal valfart til Roma i oktober 2013, i forbindelse med festen for Olav den helliges omvendelse 16. oktober.

Omlag 250 personer, fra mange menigheter og organisasjoner i bispedømmet, deltok. Blant tilbudene var messer (på Petersplassen, i Collegio Teutonico del Campo Santo, i Peterskirken og ved Olavsalteret i San Carlo al Corso); paveaudiens på Petersplassen, byvandringer (med kunsthistoriker og forsker Kristin Bliksrud Aavitsland, dominikanersøster Anne Bente Hadland og ved  diakon Egil Mogstad), foredrag ("Tro i en brytningstid" ved biskop Bernt Eidsvig), botsandakt og middag i Angelicum-universitetet, der mange av de norske prestene har sin utdannelse.

Vi takker arrangørene og alle som har bidratt til at et slikt stort arrangement kunne gjennomføres, og vi takker alle som var med for at de gjorde valfarten til en suksess!

Det ble gjort videoopptak og tatt mange fotografier. Disse er tilgjengelig på YouTube (klikk på lenkene under):