Biskop Eidsvig: — Hjelp våre brødre og søstre på Filippinene

Bispevåpen Bernt EidsvigKjære troende,

Ofrene for tyfonen som har rammet Filippinene, trenger vår hjelp og forbønn. Filippinene er rammet av en stor katastrofe, og som medmennesker er vi forpliktet til å reagere på deres nød.

Vår bønn for ofrene og for dem som er berørt av katastrofen, er svært viktig. Gud lytter til sitt folk som roper til ham. Be om at han må styrke dem som i fortvilelse venter på livstegn fra sine kjære: at han må gi utholdenhet til de skadde og til dem som har mistet alt - og håp til dem som nå går en usikker fremtid i møte.

I den nåværende situasjonen ber jeg dere spesielt vise medmenneskelighet med filippinere i Norge. Mange har ennå ikke fått kontakt med sine nærmeste, venner og slektninger. De trenger vår støtte og omsorg.

Jeg vil også be dere alle om å være generøse i deres gavmildhet til Caritas Norges nødhjelpsarbeid på Filippinene. Caritas er allerede til stede på bakken med hjelp til flere tusen familier, og Caritas Internationalis, som Caritas Norge er del av, har som målsetning å nå hele 500 000 mennesker de kommende månedene.

All kollekt fra søndagsmessene 16.-17. november i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift går uavkortet til Caritas' arbeid blant de nødlidende.

Fredag 22. november klokken 18.00 feires bispedømmets offisielle requiemmesse i St. Johannes kirke på Bredtvet, Bredtvedtveien 12, 0950 Oslo. Messen feires på engelsk.

Jeg oppfordrer i tillegg til lokale requiemmesser førstkommende søndag.

Oslo, 12. november 2013

In Christo,

+Bernt Eidsvig