Vatikanet: Presenterte planene for bispesynoden om familien

Vatikanet presenterte tirsdag det forberedende dokumentet til den ekstraordinære bispesynoden om familien i oktober 2014: «Pastorale utfordringer for familien i en evangeliseringskontekst»

Bispesynodens nye generalsekretær, Lorenzo Baldisseri, forklarte om bakgrunnen for møtet og valg av tema under tirsdagens pressekonferanse. Dette er en todelt prosess: den ekstraordinære samlingen om familien i 2014, samt en ordinær synode i 2015 med samme tema.

– Det er innlysende at den sosiale og åndelige krisen i dagens verden påvirker familielivet, og fører til en situasjon som krever umiddelbar pastoral årvåkenhet - noe som rettferdiggjør innkallelsen til et ekstraordinært møte, sa Baldisseri. 

Dokumentet, et såkalt Lineamenta, inneholder en rekke spørsmål rundt kontroversielle temaer som situasjonen til skilte og gjengifte katolikker, homofile par, prevensjonsmidler, annulleringsprosessen for ekteskap - til generelle tema som ekteskapsforberedelser og evangelisering i en familiekontekst. Teksten ble sendt til verdens bispekonferanser i oktober, og i et medfølgende brev fra Bispesynodens sekretariat anbefales det at spørsmålene spres «så bredt som mulig til dekanater og menigheter, slik at vi kan motta innspill fra lokale kilder». Svarfristen er satt til Januar 2014.

Vatikanets strategi har i det siste fått en del oppmerksomhet i sekulære medier, spesielt etter at bispekonferansen i England og Wales valgte å legge ut et åpent spørreskjema på nett basert på dokumentet, og oppfordret legfolk til å svare. (Som et apropos: Før bispesynoden om nyevangelisering i 2012 ble det også bedt om tilbakemelding på konkrete spørsmål fra lokale kilder)

Erkebiskop Bruno Forte, bispesynodens spesialsekretær, valgte tirsdag på sin side å tone ned forventningene, og fremhevet at spørsmålene er ment å stimulere til diskusjon om pastorale tilnærminger, fremfor å diskutere «doktrinære spørsmål». Utfordringene dagens familier står overfor krever at Kirken «lytter til problemene og forventningene til familier av i dag, gir uttrykk for nærhet og på en troverdig måte fremstiller Guds nåde og skjønnheten ved å svare på hans kall».

Den ekstraordinære bispesynode om familien trer sammen i Vatikanet den 5.-19. oktober 2014.