Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Bispevåpen Bernt EidsvigBiskop Bernt Eidsvig Can.Reg har den 12. november 2013 gjenutnevnt Dineke Heck Tingstveit til styreleder for skolestyret ved St. Franciskus skole i Arendal.

Utnevnelsen gjelder fra og med den 1. januar 2014 til og med den 31. desember 2017.