Familieåret 2014 i OKB

Fa,ilieåret 2014Vi har nettopp avsluttet Troens år, og vi har hatt en unik mulighet til å betrakte troen vår, troens innhold og troens vesen. I 2014 skal OKB ha spesielt fokus på familien. Dette henger sammen med at det skal være en ekstraordinær bispesynode om familien i oktober. Samtidig er det et ønske om å fokusere på hverdagstroen og det stedet der denne leves ut aller mest, familien og hjemmet.

Pastoralavdelingen har opprettet en facebookside som heter Familie2014. Her vil det jevnlig legges ut tips, refleksjoner, glimt av hverdagstro og forslag til hvordan man kan leve troen i familien. Her vil det også legges informasjon om arrangementer osv. Følg med på denne siden gjennom året! 

Biskopens brev til de troende i forbindelse med Familieåret 2014:

Kjære troende,

Menneskenes tro næres, lever og utvikler seg i hjemmet, i familien. Den daglige erfaringen av kjærlighet, tillit og omsorg danner grunnlaget for at menneskene kan erfare og tro på Guds kjærlighet, tillit og omsorg. Når vi erfarer at vi er betingelsesløst elsket av et annet menneske, og når vi erfarer at vi selv er i stand til å elske andre på samme måte, da åpnes døren inn til erfaringen av Guds kjærlighet. Da kan vi la oss elske av Gud, og vi kan vokse i kjærlighet til Gud.

Familiene er dermed på et vis et sakrament for Guds kjærlighet i verden. De enkelte menneskene i familien, og familiene som helhet, er bærere av guddommelig kjærlighet til hverandre og til verden. Dette er bakgrunnen for at familien kalles huskirken – et sted hvor Kristus er nærværende i den mellommenneskelige kjærligheten.

Det er få andre steder i verden at den betingelsesløse kjærligheten lever like sterkt som i familiene. Samtidig må vi med sorg si at der hvor denne kjærligheten mangler innad i familiene, der er det også vanskelig å tro på den guddommelige kjærligheten. Det er inkarnasjonens store styrke – og også dens risiko – at den legger så store ting i menneskets hender.

I oktober 2014 skal det være en ekstraordinær bispesynode i Roma som omhandler familien og forkynnelsen av den kristne tro til og i familiene i dag. Det har i forkant av dette vært gjennomført en verdensomspennende spørreundersøkelse som omhandler den pastorale situasjonen for familier i dag. Også i OKB har denne vært gjennomført. Resultatene fra undersøkelsen vil bli tatt med til synoden og bearbeides der.

I tråd med dette sentrale initiativet ønsker vi i OKB å fokusere spesielt på familien og på hjemmet i 2014. Jeg ønsker å invitere alle de troende til fornyet refleksjon over familien som den grunnleggende byggestenen både i Kirke og i samfunn. Det er i familiene Guds kjærlighet først forkynnes, og dette gjelder alle, uavhengig av hvordan familien ser ut. Også i og gjennom brutte familier viser Gud sin kjærlighet.

La oss derfor ta med oss følgende ord fra pave Frans når vi går inn i det nye året i familiens tegn: "Kjære familier, Herren kjenner vårt strev, Herren kjenner våre vanskeligheter: han kjenner dem. Han kjenner de byrder vi bærer i våre liv. Men Herren kjenner også vårt dype ønske om å finne glede og hvile! Husker dere at Jesus sa: "... for at deres glede skal være fullkommen" (Johannes 15, 11). Jesus ønsker at vår glede skal være fullkommen! Han sa dette til apostlene, og i dag sier han det til oss. Jeg ønsker derfor å dele disse Jesu ord med dere: Kom til meg, familier fra hele verden - sier Jesus - og jeg vil gi dere hvile så deres glede kan være fullkommen. Ta med dere hjem disse ordene fra Jesus, bær dem i deres hjerter, del dem med deres familier. De inviterer oss til å komme til Jesus så han kan gi denne gleden til oss og til alle." (Pave Frans til familier på Petersplassen, 26. oktober 2013).