P. Gijsbert Hogenes er død

Gijsbert Cornelius Hogenes P. Gijsbert Cornelius Hogenes døde 30. november, 101 år gammel. Han begraves i Nederland, der han bodde på et eldrehjem.

Det feires requiemmesse for ham 5. desember kl. 11.00 i eldrehjemmets kapell (Mill-Hill-Vrijland, Johannahoeve 2, 6861 WJ Oosterbeek, Nederland).

P. Gijsbert ble født i Amsterdam. Han studerte ved Ignatius-kollegiet i Amsterdam, og senere ved Urbaniana i Roma, der han også ble presteviet i 1938. Han kom til Norge samme år og fungerte de første årene som kapellan i Oslo, Kristiansand og Bergen, før han ble sogneprest i Arendal. Denne stillingen hadde han 1947 til 1957. De siste fem årene her var han sogneprest i Stavanger, inntil han forlot Norge i 1962.

Inntil han døde var han Norges eldste katolske prest, og hans 100-årsdag ble markert også i Oslo.

Vi lyser fred over hans minne.

av Mats Tande publisert 03.12.2013, sist endret 03.12.2013 - 14:25