400 prester laisert på to år under Benedikt XVI

Rundt 400 prester skal i perioden 2011-2012 blitt laisert grunnet seksuelle overgrep mot barn, ifølge et dokument fra Vatikanet som nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til.

Dokumentet er den første tallfestede bekreftelse fra Vatikanet på antallet prester som har mistet kappe og krage etter å ha gjort seg skyldig i seksuelle overgrep.

Under Benedikt XVI forsterket Vatikanet arbeidet med å effektivt dømme og fjerne misbruksprester. Dokumentet fra Vatikanet ble utarbeidet i forbindelse med forrige ukes høring foran FN-komitéen for barns rettigheter. Nyhetsbyrået AP fikk senere tilgang til notatet.

Vatikanet har i etterkant bekreftet at 260 prester ble laisert i 2011, mot 124 i 2012 - et mye høyere antall enn i perioden 2008-2009, hvor 171 prester ble dømt. Dette kan blant annet forklares med at Vatikanet i 2010 innførte nye regler som gjorde det lettere å fjerne prester gjennom administrative tiltak fremfor fulle formelle rettssaker, samt utvidet foreldelsesfristen fra 10 år etter den fornærmedes 18-årsdag, til 20 år.