Avviser at paven åpner for likekjønnede partnerskap

Vatikanets pressetalsmann avviser på det sterkeste at pave Frans i en kommentar åpner for anerkjennelse av likekjønnet partnerskap.

I det 17 sider lange samtaleintervjuet med ordensledere fra hele verden, publisert fredag 3. januar, sier paven at ordensfolk som jobber med utdannelse av unge, må være klar over at dagens barn har bakgrunn fra svært varierte familieforhold. I intervjuet sier paven at lærere må være fintfølende overfor de barn hvis foreldre er skilt, ugifte eller homofile.

Enkelte italienske kommentatorer har hevdet at pavens uttalelser er et dårlig skjult signal rettet til italienske politikere, som i disse dager behandler et forslag om godkjennelse av såkalt sivilt partnerskap for homofile. 

Federico Lombardi, Vatikanets pressetalsmann, avviser påstandene og antyder at enkelte journalister forsøker å manipulere pavens uttalelser. I samtaleintervjuet reflekterte paven rundt dagens virkelighet, fremhever Lombardi, og sett i riktig kontekst er pavens uttalelser «forholdsvis selvfølgelige»: «Innen utdannelse og trosformidling kan man selvsagt ikke overse denne realiteten, og [man] må være oppmerksom overfor nye generasjoners ve og vel», sier Lombardi til Vatikanradioen.

Paven «uttrykte seg definitivt ikke» om den pågående italienske debatten, sier pavens pressetalsmann. Lombardi minnet også om at paven, i sitt virke som erkebiskop av Buenos Aires, gikk sterkt ut mot innføring av likekjønnet ekteskap og da ga uttrykk for «synspunkter fullstendig forskjellige fra dem som nå blir forsøkt tillagt ham».

I et brev fra 2010 til karmelittnonner i Buenos Aires ba daværende kardinal Bergoglio om at søstrene måtte be for at forslaget om likekjønnede ekteskap ikke ble en realitet.

«La oss ikke være naive: Dette er ikke bare en rent politisk kamp, men et forsøk på å tilintetgjøre Guds plan. Det er ikke kun et lovforslag, men et trekk fra Løgnens far, som søker å forvirre og forlede Guds barn», heter det i brevet.