Dagsseminar om ekteskap, familie og barn i en kjønnsnøytral tid

Den 7. februar arrangerer Forum for tro og samtid et dagsseminar med tittelen «Samlivsmangfold og samlivsanarki – ideal eller trussel? Ekteskap, familie og barn i en kjønnsnøytral tid». Seminaret finner sted på Fjellhaug utdanningssenter i Oslo fra kl. 10.00 til kl. 16.00, og det er åpent for alle interesserte. For program og nærmere informasjon, se internettsiden til Forum for tro og samtid.