Dom i saken mot katolsk prest

Bergen Tingrett har den 9. januar avsagt dom i saken mot presten som i fjor innrømmet et seksuelt forhold til en 15 år gammel jente. Saken ble behandlet som en tilståelsessak, og presten ble dømt til 6 måneders fengsel, hvorav en måned ubetinget.

Enkelte medier har i denne saken rapportert at anmeldelsen kom som et resultat av brudd på skriftemålshemmeligheten. Biskop Bernt Eidsvig opplyser imidlertid at han har inngående kjennskap til saken, og har forsikret seg om at det ikke foreligger brudd på skriftemålshemmeligheten. Snarere har presten som i første omgang fikk kjennskap til saken, fulgt norsk lov og bispedømmets egne retningslinjer.

Når det gjelder den dømte prestens videre prestelige status, vil det være opp til rette instans i den romerske kurie å bedømme saken.