Eritreisk prest til OKB

Teklehaimanot AsfahaDen 31. desember 2013 ankom p. Teklehaimanot Asfaha («Tekle») Oslo. P. Tekle (51) er født i Asmara i Eritrea og ble presteviet i 1986, og virket i Eritrea og Etiopia frem til 1993. Etter tre års studier ved Gregoriana i Roma hadde han forskjellige oppdrag i menigheter i bispedømmet Tursi-Lagonegro i Italia.

P. Tekle behersker tigrinja, bilen, amharisk, italiensk og engelsk. Han feirer messer både etter latinsk og geez-alexandrinsk ritus (brukt i hans hjemlands eritreisk-aleksandrinske kirke, en av de katolske orientalske særkirker), og i Etiopia (av den etiopisk-aleksandrinske katolske kirke).

Han er tilknyttet innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme, med spesiell fokus på eritreere. Han bor i bispedømmets leilighetskompleks i Akersveien 16.

Vi ønsker p. Tekle hjertelig velkommen til Norge!

av Mats Tande publisert 05.01.2014, sist endret 22.01.2015 - 11:14