Et lite stykke katolsk historie reddet

Erkebiskop Eystein

På et ukjent tidspunkt kom seks bilder av norske helgener i St. Torfinn menighet på Hamars eie. Bildene er malt av den svenske kunstneren og forfatteren Gösta af Geijerstam, som var en nær venn av Sigrid Undset. Undset var en svært generøs bidragsyter til menigheten på Hamar, som hun hørte til i en årrekke da Lillehammer ikke var egen menighet i hennes levetid. Det er derfor liten tvil om at billedserien var en gave fra Undset.

Bildene ser ikke ut til å ha vært i bruk i menigheten, og for en tid siden ble det klart at de var i en kritisk tilstand. Siden de var laget på syreholdig papir, var de i ferd med å få uopprettelige skader. St. Torfinn menighet donerte derfor bildene til Oslo katolske bispedømme, som har bekostet renovering av dem. Arbeidet, som blant annet bestod i å fjerne syren, er gjort av konservator Anita Bogdanowicz i Krakow, og bildene Utsnitt St. Sunnivakan nå betraktes som reddet. De har også fått innramming.

Billedseriens motiver er St. Olav, St. Sunniva, St. Hallvard, St. Eystein, St. Torfinn og St. Gudmund. St. Torfinn-bildet er returnert til St. Torfinn menighet på Hamar, og St. Gudmund skal finne sin plass i St. Gudmund menighet på Jessheim. De andre bildene henger nå i bispegården i Akersveien 5.

Bildet av Erkebiskop Eystein av Nidaros viser stilen alle bildene er i, inkludert innrammingen. Bildet av den hellige Sunniva er et utsnitt.

Gösta af Gejerstam har også malt en serie bilder som illustrasjon til St. Sunniva-legenden. Den henger på Katarinahjemmet i Oslo.

Hele prosjektet med konservering og innramming av de seks helgenbildene kom på noe i overkant av 50 000 kroner.