Katolsk Akademis program for 2014 foreligger

Programmet for Katolske akademi 2014 foreligger nå. Blant temaene finner man Chagall, kirkefedrene, kirkenes møte med høyreradikalismen i Tyskland, profeter og markering av tusenårsjubileet for Olav den helliges omvendelse og dåp.

Programmet vil om kort tid foreligge også i trykket form.