Kirkeledere i Ukraina: Vi lar oss ikke skremme av trusler

Myndighetene i Ukraina har truet med å trekke tilbake den juridiske anerkjennelsen av den gresk-katolske kirken i landet. Truslene kommer i kjølvannet av de omfattende demonstrasjonene til støtte for europeisk integrering. Flere gresk-katolske prester og troende har deltatt i demonstrasjonene på uavhengighetsplassen i Kiev.

Den ukrainske kulturminister Timofy Kokhan kaller prestenes deltagelse for et «brudd på ukrainsk lov» i et brev sendt til landets øverste katolske leder, storerkeepark Svjatoslav Sjevtsjuk. Dersom kirken ikke overholder disse lovene, trues det med å trekke tilbake den juridiske anerkjennelse av kirken.

Erkebiskop Sjevtsjuk avviser imidlertid anklagene, og sier at prestene vil fortsette sitt pastorale tilbud til de troende på uavhengighetsplassen.

Fra svenske Signum:

Ärkebiskopen konstaterade att regeringen hotat kyrkans verksamhet ”för första gången sedan Ukraina blev självständigt”. Han påpekade vidare att kyrkan stod inför firandet av sitt 25-årsjubileum av dess lagfästa självständighet i det forna Sovjetunionen.

”Jag hoppas att de statliga myndigheterna, särskilt de vars uppgift det är att tjäna folket genom att garantera rätten till religionsfriheten i Ukraina, är kloka nog att inte inleda en förföljelse av kyrkan”, sade den ukrainske prelaten.

Många troende deltog i fredliga demonstrationer på Självständighetstorget, då de uttryckte sin oro över regeringens beslut att tvinga landet att avstå från ett närmande till den Europeiska unionen, sade kyrkoledaren. ”Prästens närvaro där det troende är, utgör en grundläggande del av hans pastorala verksamhet. Präster har rätt att bedja tillsammans med sitt folk. Förverkligandet av denna rätt kräver inte specialtillstånd från regeringen”.

Den gresk-katolske «unerte» Kirken i Ukraina har beholdt liturgi og disiplin fra den ortodokse kirke (bysantinsk ritus), men anerkjenner pavens autoritet.