Opptak i St. Eystein presteseminar 2014

St. Eystein presteseminars segl (PNG)På festen for den hellige Eystein (26. januar) er det en glede å minne om at bispedømmet har et presteseminar i kirkebyggerens navn.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg meddeler at frist for opptak til St. Eystein presteseminar er 15. april for det akademiske år 2014-2015.

Eventuelle kandidater (ca. 20-30 år) kan melde seg til seminarets rektor, p. Bharath Villavarayen, Akersveien 6, 0177 Oslo (Tlf. 400 76 917, e-post: bharath@katolsk.no) med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.

Studentene ved St. Eystein presteseminar har siden 2006 holdt til i Akersveien 6, hvor de får sin menneskelige-, åndelige- og pastorale dannelse. De akademiske studiene består av en mastergrad i teologi ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, supplert med en pontifikal grad i Roma. Formasjonstiden beregnes normalt til seks til syv år. Oslo katolske bispedømme har per i dag fire prestekandidater. Blant disse er Tao Nguyen som etter planen diakonvies 23. august.

29.-30. mars inviterer St. Eystein til kallshelg for unge menn som vurderer et kall til prestetjeneste. Se mer om dette og få et innblikk i seminarlivet på vår blogg steystein.katolsk.no.

av Webmaster publisert 26.01.2014, sist endret 01.02.2014 - 17:49