Ordenslivets dag i Tromsø stift

 

 Berislav Grgićs våpenKjære medbrødre, kjære søstre!

Med dette inviterer jeg alle ordensfolk i Tromsø stift, men også alle andre prester for å feire ordenslivets dag 2014. Selve dagen er 2. februar, men i år faller denne dagen på en søndag, derfor ønsker jeg at feiringen blir på onsdag 5. februar 2014 med følgende program:

Kl. 9.00: Den Hellige Messe i Karmel
Kl. 10.30: Kaffe (både ordensfolk, geistlige og legfolk)
Kl. 11.00 – 12.30: Hyggelig samvær (ordensfolk og geistlige)
Kl. 13.00: Middag

Hele arrangementet finner sted hos Karmelittsøstrene.

Tromsø, 2. januar 2014

Berislav Grgić
biskop-prelat av Tromsø