Oslo: Velkommen til prestevielse 1. februar

Eystein FreuchenDen 1. februar 2014 prestevier biskop Bernt Eidsvig av Oslo diakon Eystein Freuchen. Prestevielsen finner sted i St. Olav domkirke i Oslo klokken 12. Freuchen ble diakonviet i samme kirke 29. juni 2013 og har siden virket som diakon i sin hjemmemenighet på Stabekk. 

Den nyviede presten feirer sin første messe i sognekirken på Stabekk søndag 2. februar (festen for Herrens fremstilling i tempelet) kl.11.00. Også etter denne messen blir det anledning til å motta  primissvelsignelsen, og det blir kirkekaffe.