P. Paweł Wiech SSCC innvilget sabbatsår

Paweł WiechDen 1. september 2014 påbegynner p. Paweł Wiech SSCC, biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen, sogneadministrator for St. Teresia menighet på Hønefoss og ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres, et sabbatsår etter 15 års prestetjeneste, hvorav han 10 år har tjenestegjort i Oslo katolske bispedømme.

Sabbatsåret er ment som en anledning til etterutdanning innenfor katolsk dogmatikk og økumenikk. I denne perioden skal p. Paweł oppholde seg i Polen i Picpusordenens provinsialhus og studere ved Det pavelige teologiske fakultetet i Wrocław.

av Mats Tande publisert 31.01.2014, sist endret 12.06.2014 - 14:01