Pave Frans: Husk datoen for din dåpsdag!

Under årets første generalaudiens onsdag innledet pave Frans en ny katekeserekke, denne gang om sakramentene.

Førstkommende søndag feirer Kirken Herrens dåp, påpekte paven, som viet dagens katekese til nettopp dåpen, som «forener oss med Kristus og hans Kirke».

«Dåpen er ikke kun en formalitet», men en handling som «rører ved dypet av vår eksistens», sa paven. Frans oppfordret alle troende til å huske sin egen dåpsdag, og feire den hvert år. Dersom katolikker ikke gjør dette, ender vi opp med å betrakte dåpen «kun som en hendelse som fant sted i fortiden - og selv ikke av vår egen vilje, men snarere våre foreldres», påpekte paven.

Dåpen forvandler de troende, og gjør dem til «bærere av nytt håp», et kall som bør leves ut hver dag. Dåpen er også en gave som vi mottar fra en annen, siden hver enkelt kristen døpes av en annen person gjennom en «broderlig handling», og slik tas opp i Kirkens fellesskap. 

***

Les også en oppsummering av generalaudiensen på Facebook-siden til Familieåret 2014.