Rok Rodziny 2014 w Diecezji Oslo (OKB)

Właśnie zakończył się Rok Wiary, kiedy to mieliśmy nadzwyczajną okazję do rozważań nad naszą wiarą, jej treścią i specyfiką. W obecnym roku skupimy całą naszą uwagę nad rodziną i życiem rodzinnym. Ma to ścisły związek z Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów poświęconym rodzinie w październiku 2014 roku. Jest naszym głębokim życzeniem, aby skupić uwagę na wierze w dniu powszednim, i tam, gdzie ta wiara jest najbardziej żywa, czyli w rodzinie i domu.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Oslo utworzył stronę na Facebooku, która została nazwana Familie2014. Będzie można na niej znaleźć wskazówki, refleksje i dowody naszej codziennej wiary, jak i propozycje jak żyć wiarą w rodzinie. Znajdą się tam również informacje dotyczące planowanych i nadchodzących wydarzeń itp. Zapraszamy do śledzenia tej strony przez cały rok.

 

List ks.biskupa Oslo do wiernych na rozpoczęcie Roku Rodziny 2014

Drodzy wierni!

Wiara ludzi jest karmiona, żyje i rozwija się w domu, w rodzinie. Codzienne doświadczenie miłości, zaufania i opieki jest podstawa, na której opiera się wiara i doświadczenie bożej miłości, zaufania i opieki. Kiedy doświadczamy bezwarunkowej miłości drugiego człowieka i gdy również sami uświadamiamy sobie, że jesteśmy zdolni do takiej miłości wobec bliźnich, wówczas przyjmujemy bożą miłość i wzrastamy w niej.

Rodzina jest w ten sposób sakramentem bożej miłości w świecie. Poszczególni członkowie rodziny i każda rodzina jako całość, są nosicielami bożej miłości, wobec siebie nawzajem i wobec całego świata. Dlatego też rodzina nazywana jest kościołem domowym - miejscem gdzie Chrystus jest obecny w międzyludzkiej miłości.

Niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie ta bezwarunkowa miłość jest obecna równie silnie jak w rodzinie. Jednocześnie musimy ze smutkiem stwierdzić, że tam gdzie brak tej miłości w rodzinie, tam także trudno jest uwierzyć w bożą miłość. Oto wielka siła wcielenia - a jednocześnie ogromne ryzyko – że tak wielkie sprawy powierzane są człowiekowi.

W październiku 2014 odbędzie sie nadzwyczajny synod biskupów w Rzymie poświęcony rodzinie i głoszeniu wiary chrześcijańskiej rodzinom i w rodzinach. W oczekiwaniu na ten synod przeprowadzono na całym świecie ankietę dotycząca sytuacji duszpasterstwa rodzin. Także w Diecezji Oslo (OKB) ankieta ta została udostępniona wiernym. Jej wyniki zostaną przekazane na synod i tam opracowane.

W zgodzie z intencją Kościoła chcemy także w diecezji Oslo zwrócić w tym roku szczególną uwagę na ognisko domowe i rodzinę. Pragnę zaprosić wszystkich wiernych do ponownej reflekcji nad rodziną jako fundamentem, tak w Kościele jak i w społeczeństwie.

Wchodząc więc w Rok Rodziny przyjmijmy następujące słowa papieża Franciszka wygłoszone na placu Św Piotra 26.10.2013: „Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia! Pamiętacie? Jezus powiedział: „Niech wasza radość będzie pełna” (por. J 15,11). Jezus chce, żeby nasza radość była pełna. Powiedział to apostołom i powtarza to nam dzisiaj. Jest to więc pierwsza rzecz, którą chcę się z wami podzielić, a jest to słowo Jezusa: Rodziny całego świata, przyjdźcie do mnie, a Ja wam dam pokrzepienie, aby radość wasza była pełna. To słowo Jezusa zabierzcie do waszych domów, nieście w waszych sercach, dzielcie się nim w rodzinach. Zachęca nas ono, byśmy do Niego poszli, otrzymali radość.”