Utgir Johannes Paul IIs personlige notater

«Var ikke tapper nok» til å brenne brevene.

Da pave Johannes Paul II døde i 2005, etterlot han seg mengder av personlige brev og notater til sin sekretær, kardinal Stanislaw Dziwisz. Den snart helligkårede paven skal ha vært klar på at han ønsket notatene brent etter sin død, men kardinal Dziwisz «hadde ikke mot nok» til å brenne dokumentene, og utgir nå en bok med et utvalg av pavens tekster.

Pavens mangeårige sekretær skal ha blitt motivert av blant annet «historikeres fortvilelse» over at Pius XIIs notater ble brent etter hans død, og forsvarer utgivelsen med at det ville vært «kriminelt» å kvitte seg med alle notatene.

I boken, kalt «I Guds hender. Personlige notater 1962-2003», «åpenbarer paven sider av sin egen sjel, sitt møte med Gud, betraktninger og fromhet», ifølge kardinal Dziwisz. 

Utgivelsen har blitt møtt med kritikk i pavens hjemland, og av flere tolket som manglende lojalitet overfor pavens siste ønsker.

Cardinal defends publication of Blessed John Paul II’s private notebooks | Catholic Herald