Vikariat ledig som faglærer i matematikk på St. Sunniva skole

StSunniva.gifVikariat ledig som faglærer i matematikk på St. Sunniva (ca 40% stilling) fram til sommeren

St. Sunniva skole er en kristen katolsk grunnskole underlagt privatskoleloven. Skolen ligger midt i Oslo sentrum og har 544 elever fordelt på 1.-10. trinn med to paralleller på hvert trinn. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø hvor over 40 språk er representert. Skolen er blant de eldste i Oslo og har vært drevet av St. Josephsøstrene siden 1865 og fram til 2005. I dag er skolen en selvstendig kirkelig stiftelse og skolebygningene eies av Oslo Katolske bispedømme. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanen i de andre fagene.

Vi har for tiden behov for matematikklærer ved St. Sunniva skole i Oslo. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig, og vikariatet strekker seg ut skoleåret, til og med 20. juni 2014.

Søkere bør ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse i henhold til opplæringsloven §10-1. Det er ønskelig med årsenhet i matematikk fra universitet eller høyskole, i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning.

Stillingen lønnes tilsvarende offentlige skoler. Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest iht privatskoleloven §4-3.

Søknad med CV og vitnemål kan sendes på mail til rektor@stsunniva.no eller pr. post til St. Sunniva skole v/Rektor, Akersveien 4, 0177 Oslo. Ved spørsmål om stillingen ring 23 29 25 00 og spør etter rektor Birgitte Moltubakk eller undervisningsinspektør Torfinn Gossner. Søknadsfrist: snarest.