Biskop Arborelius om Femen-provokasjonen

Biskopen av Stockholm, Anders Arborelius OCD, fordømmer den «velorganiserte seksuelle provokasjonen» fra den militante feministgruppen Femen, som fant sted i den katolske domkirken i Stockholm i forrige uke.

Fra Stockholm katolske bispedømmes nettsider:

När den heliga mässan firades igår i vår Domkyrka här i Stockholm blev våra troende utsatta för en välplanerad sexuell provokation som skapade stor sorg och upprördhet. Det är djupt oroande och illavarslande för vårt mångreligiösa samhälle att sakrala rum mer och mer blir utsatta för olika former av övergrepp. Samtidigt är vi tacksamma att man inte tände eld på vår Domkyrka som man tidigare gjorde i S:t Botvids kyrka i Fittja eller vanhelgade statyn av Jungfru Maria som man gjorde i Linköping.

Till dem som begår alla dessa övergrepp vill jag ända säga: låt oss i stället föra ett samtal om det som skiljer oss åt! Om Sverige skall fungera som ett tryggt samhälle också för sina religiösa minoriteter måste man behandla oss på ett civiliserat sätt.

   +Anders Arborelius ocd

Uttalande av biskop Anders Arborelius med anledning av en protestaktion i Katolska Domkyrkan i Stockholm | Stockholms katolska stift