Ett år etter abdikasjonen: – Pave Benedikt har funnet fred med seg selv

Tirsdag 11. februar er det ett år siden pave Benedikt slapp bomben under en tale til kardinalene, og kunngjorde at han abdiserte fra Peters stol.

Benedikt i hagen
Pave emeritus Benedikt XVI og Georg Gänswein
på en av sine daglige turer i Vatikanhagen

Benedikts personlige sekretær, biskop Georg Gänswein, sier i et intervju med Reuters at Benedikt aldri har uttrykt anger rundt avgjørelsen om å trekke seg.

«Pave Benedikt har funnet fred med seg selv, og jeg tror han også har funnet fred med Herren», sier Gänswein, som fremdeles er Benedikts sekretær og samtidig prefekt for Det pavelige hushold under pave Frans.

«Han har det bra, men er selvsagt en person som bærer byrden av sin alder. Hans sinn og sjel er dog både livlig og veldig klar».

Benedikt fikk til tider hard medfart i media i løpet av sitt åtte år lange pontifikat. Men den pensjonerte paven, som nå er 86 år, bærer ikke nag, ifølge sin sekretær.

«Det er klart at på et menneskelig nivå er det mange ganger smertefullt å se at det som skrives om en person, ikke korresponderer med det som faktisk ble gjort. Men den samlede vurdering av ens arbeid og måter å gjøre ting på er ikke hva massemediene skriver, men det som er rett overfor Gud og samvittigheten [...] Og dersom dette er rettskaffent, vil historien med tiden reflektere dette.»

«Jeg er overbevist om at historien vil dømme annerledes enn det man ofte leste i de siste årene av pontifikatet, kildene er klare, det springer en klarhet ut fra dem», sier Gänswein.

Pave Benedikt er i dag «skjult for verden, men tilstede i Kirken. Hans kall er nå, som han selv har sagt, å hjelpe Kirken og sin etterfølger gjennom bønn. Dette er hans første og viktigste oppgave. Men det er kun 24 timer i ett døgn. Han studerer, leser, svarer på brev og mottar besøk. Vi går turer mens vi ber rosenkransen, han spiller mye piano.»

«Helt fra begynnelsen var det god kontakt mellom Frans og Benedikt, en kontakt som har utviklet seg og modnet. De skriver og ringer til hverandre og sender invitasjoner begge veier. [...] Det er en god følelse mellom dem på mange nivåer.»

«Jeg er overbevist om at Den Hellige Ånd gir oss den rette pave på rett tid. Dette er tilfellet med Johannes Paul, Benedikt og Frans», avslutter biskop Georg Gänswein.