Gledelig begivenhet hos St. Josephsøstrene

nullDen 2. februar på Festen for Herrens fremstilling i Templet og Ordenslivets dag ble Marianne – Tran Thi Quyen, tatt opp i novisiatet. Sr. Anette Moltubakk CSJ er hennes novisiatsleder.

Dette skjedde ved en enkel ordets liturgi, hvor provinsialen Sr. Marit Brinkmann CSJ overrakte Konstitusjonene for St. Josephsøstrene og tok Marianne imot som novise.

nullMarianne fikk kontakt med St. Josephsøstrene gjennom Anna, som var hennes nabo og som  i dag også er St. Josephsøster.

La oss be om et godt novisiat og om flere gode søstre, hvilket land de enn kommer fra.

 

På  Dagen  for det gudviede liv, som feires verden over, kan vi alle bli oss  bevisste at våre  liv skulle være viet til Gud, fordi Han har skapt oss og  ved vår dåp tilhører vi Ham.

 

Melding fra St. Josephsøstrene av Chambéry