Kardinal O’Malley: Pave Frans skal ikke endre Kirkens lære

Kardinal Seán O’Malley av Boston, en av de åtte kardinalene i pavens rådgivningsgruppe, sier til The Boston Globe at paven ikke kommer til å forandre katolsk lære i kontroversielle spørsmål.

— Jeg ser ikke at paven skal endre kirkens lære. Kirken må være tro mot Evangeliet og Kristi lære, sier fransiskaneren.

— Dette kan til tider være veldig vanskelig. Vi må følge det Kristus ønsker, og stole på at det han ber oss om er til det beste.

O’Malley sier også at han «ikke ser noen teologisk berettigelse» for å tillate skilte gjengifte å motta kommunion. Ifølge amerikaneren har pave Frans allikevel bidratt til et toneskifte med sin stil og tilnærming. Kirken har tidligere vært «for høyrøstet, kanskje også ensformig», sier han.

— Dersom folk kun forbinder Kirken med overgrepskrisen og kulturkrigen, gjør dette jobben vår svært vanskelig.

— Men når de sier, ‘Å ja, Kirken handler om forkynnelsen av det glade budskap, om Guds kjærlighet for oss mennesker, at Gud ønsker å berøre oss ved sin nåde og at vi må ta vare på hverandre’, dette er Evangeliet vi ønsker å forkynne. Frans har gjort dette på en så god måte at det nå blir enklere for oss alle, sier O’Malley.

I intervjuet kritiserer kardinalen også den nylige FN-rapporten om Vatikanet, fremhever at kvinner må få en større rolle i den romerske kurie, og uttrykker håp om at annuleringssaker i kirkelige domstoler kan effektiviseres.