Krig er en skandale som vi bør sørge over hver dag

«Krig er en skandale som vi bør sørge over hver dag.» Dette var pave Frans’ ord ved tirsdagens morgenmesse i Vatikanets Casa Santa Marta.

«Vi ser krig i avisene hver eneste dag», sa pave Frans, «og vi er vant med å lese om det: antallet ofre er bare en del av våre daglige referater. Vi holder tilstelninger for å minnes hundreårsjubileet for Den store krigen [italiensk navn på første verdenskrig] og alle er forarget over de mange millionene som døde. Men i dag er det på samme måte», utbrøt pave Frans: «i stedet for en stor krig, er det mange små kriger over alt. Da vi var barn som gikk på søndagsskole og vi ble fortalt historien om Kain og Abel, kunne vi ikke goda at noen kunne drepe sin egen bror. Likevel dreper millioner i dag sine egne brødre, og vi er vant til det: Det finnes hele folkegrupper som er splittet og dreper hverandre grunnet et stykke land, et hat mot en rase, en ambisjon.»

«Tenk på barna som sulter i flyktningeleirer», fortsatte pave Frans: «disse er krigens frukter. Tenk så på de store spisestuene, festene som holdes av dem som kontroller våpenindustrien, som produserer våpen. Sammenlign et sykt, sultende barn i en flyktningeleir med de store festene, det gode livet som leves av herrene over våpenhandelen. Og husk», la paven til, «at krigene, hatet, fiendskapet, ikke er produkter vi kjøper på markedet: de er akkurat her, i vår hjerter. Apostelen Jakob gir oss et enkelt råd: ‘Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.’ Men krigens sinnelag kommer fra våre egne hjerter.»

«La oss be for fred», konkluderte pave Frans, «for den fred som ser ut til å ha blitt redusert til et ord og ingenting mer. La oss følge Jakobs råd: ‘anerkjen deres elendighet. La oss anerkjenne», ba paven, «den elendigheten som avler krig innen familier, innen nabolag, over alt. Hvor mange av oss gråter når vi leser avisene, når vi ser de døde på fjernsynet? Dette er hva kristne burde gjøre i dag, når vi står overfor krig: vi burde gråte, vi burde sørge.»