Ledige stillinger i Caritas Norge

Caritas logoStiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 37 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2013 prosjekter i 15 land, og hadde en omsetning på omkring 40 millioner kroner. Vårt sekretariat holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis, som består av 165 medlems¬organisasjoner som arbeider i mer enn 200 land og territorier.

Administrasjons- og regnskapsmedarbeider

Vi søker administrasjons- og regnskapsmedarbeider
En medarbeider gjennom mange år slutter og vi søker derfor en ny administrasjons- og regnskapsmedarbeider. Administrasjons- og regnskapsmedarbeideren vil bidra i mange deler av den daglige, administrative driften av kontoret.

Arbeidsoppgaver:
- Regnskaps- og budsjettarbeid
- Praktiske oppgaver knyttet til kontordrift, herunder resepsjons- og sentralbordarbeid
- Innsamlingsarbeid og giverservice
- Støttefunksjon innen budsjett og regnskap for prosjektvirksomhet
- Andre oppgaver vil kunne tilfalle stillingen

Kvalifikasjoner:
- Minimum bachelor innen økonomi og administrasjon (kan kompenseres med betydelig arbeidserfaring)
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- God IKT kompetanse

Egenskaper:
- Erfaring og/eller interesse for organisasjonsarbeid er en fordel
- Evnen til å arbeide selvstendig
- Nøyaktighet, strukturert, fleksibel og serviceinnstilt
- Må kunne arbeide i overensstemmelse med organisasjonens katolske identitet

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale
- Givende og interessante arbeidsoppgaver
- Ungt og godt arbeidsmiljø
- Kontorer i nye og hyggelige lokaler sentralt i Oslo
- God pensjonsavtale

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 24. februar 2014.

Nærmere opplysninger ved henvendelse økonomi og administrasjonsleder Dag Albert Bårnes, tlf 404 28 456, E-post: dag.albert.barnes@caritas.no.


Nødhjelpskoordinator

Caritas Norge søker nødhjelpskoordinator

Nødhjelpskoordinatoren vil primært arbeide med utvikling, administrasjon og opp­følging av våre nødhjelpsprosjekter, herunder rapport- og søknadsskriving, budsjett- og økonomioppfølging, og kontakt med partnerorganisasjoner. Nødhjelpskoordinatoren vil også bidra i Caritas’ informasjons- og talsmannsarbeid i Norge.

Det kreves:
- relevant høyere utdanning
- erfaring fra bistands-/nødhjelpsarbeid (felterfaring ønskelig)
- dokumenterbare kunnskaper innen programplanlegging, formulering av søknader og prosjekter
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- kjennskap til Logical Framework Approach, resultatstyring og monitorering
- gode engelsk- og franskkunnskaper, eventuelt også spansk
- stor fleksibilitet i forhold til reising
- ønskelig med erfaring fra fundraising

Personlige egenskaper:
- gode samarbeidsevner
- selvgående og selvstendig
- tilpasningsdyktig
- evne til å sette seg inn i og arbeide med respekt og forståelse for andre kulturer

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Den som ansettes må imidlertid være lojal mot Caritas’ katolske identitet. Kjennskap til Kirkens sosiallære vil være et fortrinn.

Tiltredelse etter avtale. Lønnstrinn 43 – 52 i henhold til satsene i Statens lønns­regulativ.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, tlf 404 28 450, E-post: martha.skretteberg@caritas.no.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 24. februar 2014.