Militærvalfart til Lourdes 12.-21. mai 2014

Forside folder militærvalfart 2014Er du vernepliktig eller befal?

Den katolske kirke inviterer deg da til å bli med på den 56. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike – et pilegrimssted som årlig besøkes av ca. 6 000 000 pilegrimer.

Rundt 15.000 soldater og befal deltar på den årlige militære valfarten for fred, og i løpet av årene har også flere hundre fra Norge deltatt, katolikker som ikke-katolikker.

Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn, og gjennomføres i samarbeid med Feltprestkorpset og den tyske katolske feltpresttjeneste, som også finansierer store deler av deltagelsen.

Som soldat eller befal har du rett til permisjon for å kunne reise på valfart.

Avreise: fra Oslo mandag 12. mai 1014

Retur: til Oslo onsdag 21. mai 2014

Påmeldingsfrist: 29. mars 2014

Pris (egenandel, reise tur/retur Oslo ikke inkludert) menige og korporaler: 3.500,- (For befal: 4.000,-)

Påmelding: her eller til kapt. Sigurd Markussen, Sigurd.Markussen@katolsk.no

For mer informasjon, kontakt:

Major Torbjørn Olsen, Tromsø, tlf.: 77 64 01 53 og 77 68 37 02

Lt Dominic Nguyen Van Thanh, Levanger, tlf.: 74 08 18 56 og 911 44 591

LES MER I VALFARTENS INFORMASJONSFOLDER!

av adm — publisert 28.02.2014, sist endret 11.03.2014 - 13:17