Versjon 1.4 av «Katolsk»-appen for smart­telefoner og nett­brett er klar

AppAppen «Katolsk» kom den 4. februar i versjon 1.4. Oppdateringen har komplettert kirkeårets ferialdager med messens tekster til inngangsvers, kirkebønn, bønn over offergavene, kommunionsvers og slutningsbønn. Dette gjør appen komplett når det gjelder alle messer som feires i følge liturgisk kalender – med unntak av prefasjoner, eukaristiske bønner, forbønner – og selvfølgelig prekener. I tillegg er oversikten over messesteder på kartet oppdatert.

Versjon 1.4 retter også en feil i liturgisk kalender, der Kyndelsmesse (Herrens fremstilling i templet) hadde bortfalt.

Appen er gratis og inneholder bl.a. tekstene til dagens messe, helgenbiografier, messens gang på mange språk (som kan settes opp parallelt i selvvalgt kombinasjon) og de viktigste katolske bønnene. Med appen kan man også finne kirker og messesteder på kartet, slå opp messetider og forberede seg til skriftemål.

Appen "«Katolsk» er da også populær. Per 1.1 2014 har den vært lastet ned 1582 ganger.