Oppnevnelser fra Norsk Katolsk Bisperåd

Den 14. februar har Norsk Katolsk Bisperåd oppnevnt  Kjetil Bang-Hansen, Nils Heyerdahl og Heidi H. Øyma til medlemmer av Liturgikommisjonen.

Oppnevnelsene gjelder for gjenværende del av kommisjonens inneværende mandatperiode, til og med den 13. januar 2015.