Pater Bruno Müller MSF er død

"Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier" (1 Kor 4, 1)

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Pater Bruno Müller MSF døde i Tyskland, den 1. februar 2014. Rekviemmesse blir feiret på fredag den 7. februar 2014, kl. 14.30 i menighetskirken i Betzdorf-Bruche (Tyskland).

Etter messen blir han begravet på klosterkirkegården i tilknytning til Den Hellige Families kloster i Betzdorf.

Pater Bruno Müller MSF ble født den 7. april 1933 i Tyskland og presteviet den 29. juni 1966.

1972: Kom til Norge og var prest ved St. Elisabeth institutt i Hammerfest.

1973–1977: Ungdomsprest for Nord-Norge, først bosatt i Tromsø, senere i Bodø.

1975–1977: Hjelpeprest i St. Eystein i Bodø.

1977: Forlot Nord-Norge og reiste tilbake til Tyskland.

Requiem æternam dona ei, Domine!

Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Msgr. Berislav Grgić
biskop-prelat av Tromsø