Paven møter 20 000 par på valentinsdagen

Rundt 20 000 par fra 28 land ventes å delta på en spesialaudiens med pave Frans på valentinsdagen.

Den voldsomme responsen på invitasjonen fra paven var umulig å forutse, ifølge erkebiskop Vincenzo Paglia fra Det pavelige råd for familien.

«Antallet viser at det fins mange unge som beveger seg mot strømmen, som ønsker at kjærligheten skal vare evig og velsignes av Gud, på tross av at de lever i en verden som ikke har troen på at båndene vil vedvare, og det er bedre at enhver kun tenker på seg selv», sier Paglia.

Begivenheten starter med at utvalgte par deler sine erfaringer, før det blir musikk og poesi med kjærlighet som tema. Pave Frans vil deretter ha en samtale med tre par, og svare på spørsmål.

Utfordringen med å leve ut et absolutt valg, kristne familiers karakteristikum og feiringen av ekteskapets sakrament er blant temaene paven vil snakke om.

Ifølge erkebiskop Paglia utsetter mange valget om å gifte seg, fordi de først vil få orden på praktiske problemer. «Men faktum er at par gifter seg for å bygge en fremtid sammen, løse problemene sammen og legge forholdene til rette for seg og sine barn».

Samfunnet må ha en klar familie- og arbeidspolitikk som tilrettelegger og støtter unge par som ønsker å gifte seg , fordi «en familie som bygges i løpet av ungdomstiden er en uovertruffen rikdom for samfunnet». 

Audiensen avsluttes med bønn der paven gir sin velsignelse til de kommende ekteparene, som også kan vente seg en gave fra selveste Frans på valentinsdagen.  

Zenit