Paven oppretter økonomisk sekretariat

Skal ledes av kardinal George Pell, erkebiskopen av Sydney

Paven annonserte i dag et nytt koordineringsapparat for Den hellige stols og Vatikanstatens økonomiske anliggender. Dagens kunngjøring følger i kjølvannet av anbefalingene fra den omhyggelige granskningen som ble utført ved den pavelige referansekommisjonen for organiseringen av Den hellige stols økonomisk-administrative apparat (ROA). Granskningen ble vurdert, og både kardinalkommisjonen bestående av åtte kardinaler som ble etablert for å rådgi paven om styre, og komiteen bestående av 15 kardinaler som overvåker Den hellige stols økonomiske anliggender, ga sin tilslutning til den.

ROA anbefalte forandringer for å forenkle og sammenslå eksisterende administrasjonsapparater og forbedre koordineringen og overvåkningen på tvers av Den hellige stol og Vatikanstaten. ROA anbefalte også en mer formell forpliktelse til å innføre regnskapsstandarder og allment aksepterte økonomiske administrasjons- og rapporteringsstandarder, i tillegg til forbedret internkontroll, åpenhet og styring.

Den hellige stol omfatter Den katolske kirkes sentrale organer, mens Vatikanstaten er det geografiske området hvor paven er statsoverhode. Disse har hver sin økonomi, noe som ofte er en forvirrende faktor for utenforstående.

Endringene vil muliggjøre en mer formell medvirkning fra modne og erfarne eksperter på økonomisk administrasjon, planlegging og rapportering, og vil sikre bedre ressursbruk, for slik å forbedre den tilgjengelige støtten for forskjellige programmer, særlig arbeid med de fattige og marginaliserte.

Endringene som ble kunngjort av paven innbefatter:

1. Etableringen av et nytt økonomisk sekretariat som vil ha myndighet over alle økonomiske og administrative aktiviteter innen Den hellige stol og Vatikanstaten. Sekretariatet vil blant annet være ansvarlig for å forberede et årlig budsjett for Den hellige stol og Vatikanstaten, i tillegg til økonomisk planlegging og forskjellige støttefunksjoner, som for eksempel personale og innkjøp. Sekretariatet vil også måtte forberede detaljerte økonomiske beretninger for Den hellige stol og Vatikanstaten.

2. Økonomisekretariatet vil implementere retningslinjer som vil bli fastsatt av et nytt Økonomiråd – et råd bestående av 15 medlemmer, hvorav åtte er kardinaler eller biskoper som gjenspeiler forskjellige deler av verden, og syv er lege eksperter av forskjellige nasjonaliteter med solid profesjonell økonomisk erfaring. Rådet vil møtes regelmessig for å behandle retningslinjer og rutiner, og for å analysere rapporter som angår Den hellige stols økonomisk-administrative virksomheter.

3. Økonomisekretariatet vil bli ledet av en kardinalprefekt som avlegger rapport til Økonomirådet. Han vil bli støttet av en generalsekretær som forvalter daglige virksomheter.

4. Paven har oppnevnt kardinal Pell, den nåværende erkebiskopen av Sydney, Australia, til rollen som prefekt for Økonomisekretariatet.

5. Nye ordninger innbefatter også oppnevnelsen av en generalrevisor, som paven vil utpeke. Denne revisoren vil gis fullmakt til å gjennomføre regnskapskontroller av alle Den hellige stols og Vatikanstatens organer når som helst.

6. Endringene vil befeste Administrasjonen for Den apostoliske stols patremoniums rolle som Vatikanets sentralbank med alle forpliktelser og ansvarsområder som lignende institusjoner har rundt om i verden.

7. Vatikanets Økonomiske Informasjonsenhet vil fortsette å utføre sin nåværende, kritiske, rolle som består i forstandig overvåkning og regulering av virksomheter innen Den hellige stol og Vatikanstaten.

Prefekten for det nye Økonomisekretariatet har blitt bedt om å begynne arbeidet så snart som mulig. Han vil forberede økonomiske statutter og andre beslektede saker med assistanse fra alle nødvendige rådgivere, og vil arbeide med ROA for å fullføre innføringen av disse pavelige godkjente forandringene.

news.va/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)