St. Hallvard Oslo: vinterretrett tirsdag 4. mars 2014

KATOLSK FORUM ST. HALLVARD

inviterer til

Vinterretrett tirsdag 4. mars 2014

St. Josephsøster Anette Moltubakk holder retrett i menighetsalen etter messen kl 18:00.

Hun vil gi oss en innføring, en impuls, det blir tid til refleksjon og stillhet og så avslutter vi med en felles bønn.

VELKOMMEN