Tilbud om kristen skolelederutdanning

I mars starter et kurs beregnet for ledere/mulig kommende ledere ved kristne skoler. Det ventes deltagere fra ulike europeiske land og fra ulike konfesjoner.

Det består av en studieuke 31. mars – 4. april i år og en studieuke i april neste år. Studieukene blir gjennomført i Wien. I perioden i mellom legges opp til selvstudier og mulig veiledet praksis ved lokal/egen skole.

Studiespråket er engelsk/tysk. Kurset avsluttes med eksamen/vurdering og gir 30 studiepoeng (ECTS). Deltagere skrives inn som studenter ved en høyskole i Østerrike. 

Se også ytterligere opplysninger og påmelding.

Melding fra skoleråden i OKB, Gjermund Høgh