Utnevnelse i Trondheim stift

Biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim stift, har den 17.  februar utnevnt p. Egil Mogstad til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim, med virkning fra 26. januar 2014.