Vatikanets teologer anerkjenner mirakel tilskrevet pave Paul VI

nullVatikanet, 24.2.2014 (KI/CNA) – Teologkommisjonen i Helligkåringskongregasjonen skal ha godkjent et mirakel som tilskrives den ærverdige pave Paul VIs (1963-78) forbønn, noe som kan bringe ham et skritt nærmere saligkåring. Journalisten Andrea Tornielli meldte den 21. februar at tidligere den uken hadde kongregasjonens teologiske eksperter enstemmig anerkjent helbredelsen av et ufødt barn gjennom den avdøde pavens forbønn.

Midt på 1990-tallet ble det da ufødte barnet i California funnet å ha et alvorlig problem med høy risiko for hjerneskade. Legene anbefalte at barnet skulle aborteres, men moren betrodde sitt svangerskap til Paul VI. Barnet ble født uten problemer, og nå som tenåring er han fortsatt frisk, og han regnes som å ha blitt fullstendig helbredet. Denne helbredelsen har allerede blitt erklært som medisinsk uforklarlig av den medisinske kommisjonen i Helligkåringskongregasjonen.

Denne helbredelsen må godkjennes som et mirakel av både medlemmene av kongregasjonen og av pave Frans for at pave Paul VI skal bli saligkåret. Prosessen ble åpnet i 1993, og i desember undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) et dekret som anerkjente sin forgjengers «heroiske dyder», noe som ga ham tittelen Venerabilis («ærverdig»).

Paul VI ble født som Giovanni Battista Montini i 1897, og han ble presteviet i den usedvanlige unge alder 22 år. Han var i mange år en betrodd medarbeider i Statssekretariatet og tjente som erkebiskop av Milano før han ble valgt til pave i 1963. Han fullførte Andre Vatikankonsil (1962-65), som var åpnet av hans salige forgjenger Johannes XXIII (1958-63), og han promulgerte det nye Missale Romanum i 1969. Året før publiserte han en apostolisk konstitusjon som reformerte den romerske kurien. Han skrev encyklikaen «Humanae vitae» i 1968, som stadfestet Kirkens lære mot kunstig prevensjon, og han ga en fast stadfestelse av det prestelige sølibats fortreffelighet.

Catholic News Agency / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)