Kardinal Pham av Ho-Chi-Minh-byen åtti år

nullVatikanet-Hanoi, 3.3.2014 (KI/KAP) – Kardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man, som siden 1998 har vært erkebiskop av Ho-Chi-Minh-byen (tidligere Saigon) i Vietnam, fyller åtti år onsdag den 5. mars og mister dermed stemmeretten ved pavevalg. I september utnevnte pave Frans en koadjutor-erkebiskop til å hjelpe ham, biskop Paul Bui Van Doc (68), som automatisk overtar når erkebiskopen går av. Erkebispedømmet Ho-Chi-Minh-byen har knapt 700 000 katolikker.

Siden slutten av Vietnamkrigen i 1975 har Vietnam og Den hellige stol ikke hatt diplomatiske forbindelser. Men i de siste årene har de bilaterale kontaktene på ulike nivå blitt intensivert. Men bispeutnevnelser i den sosialistiske republikken Vietnam er fortsatt vanskelige. Som regel kommer de etter møysommelige forhandlinger mellom Vatikanet og myndighetene i Vietnam og en grundig leting etter kompromisskandidater. Dette var også tilfelle ved utnevnelsen av kardinal Pham. Han ble utnevnt i 1998 etter en flere år lang tautrekking. Ho-Chi-Minh-byen er den viktigste bispestolen i Vietnam.

Etter at den daværende erkebiskopen Nguyen Van Binh fikk et hjerteinfarkt og ikke kunne utøve embetet, utnevnte den salige pave Johannes Paul II erkebiskop Nikolas Huyin Van Nghi til apostolisk administrator, men han ble ikke anerkjent av regjeringen i Hanoi. Heller ikke etter den gamle erkebiskopens død ble det noen enighet om en etterfølger, selv om Vatikanet i mellomtiden hadde foreslått Pham Minh Man som kompromisskandidat. Først en spesialdelegasjon fra Vatikanet klarte å få etterfølgeren på plass i en avtale med regjeringen.

Av de 218 medlemmene av kardinalkollegiet er nå 121 under åtti år.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)