Katolsk akademi avlyst

 

Følgende møte i Katolsk Akademi utgår grunnet sykdom:


Lørdag 29. mars kl. 11.00–15.00

Ikonmaler og  professor i filosofi ved  universitetet Oslo, Torstein Theodor Tollefsen: Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse